SR. RAFAEL GIMÉNEZ-CAPDEVILA

Secretari de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografía

SR. ALBERTO MARTÍNEZ-LACAMBRA

Director General AGBAR

MME. ELIANE JARYCKI

Consellera regional de la Region Occitanie / Pyrénées - Méditerranée

M. FRANÇOIS LÉPINE

Vice-Président du Comité pour la Transalpine

HBLE. SR. JOSEP RULL

Conseller de Territori i Sostenibilitat

IL·LM. SR. JOSEP LLUÍS FARRERO

President del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

IL·LM. SR. LUIS CARLOS MEDINA

Vicesíndic d'Aran Save

IL·LM. SR. MARTÍ CARDONA

Vicepresident Segon del Consell Comarcal del Pallars Jussà

SR. JESÚS MONTOLIU

President de l'associació de les Jornades per a l'Excel·lència

SR. JOSEP ENRIC LLEBOT

Exsecretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

SR. JOSEP PUIGBÓ

Periodista i director general d'UNDATIA comunicació

IL·LM. SR. LLÀTZER SIBÍS GOSET

President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà

SR. PERE MACIAS

President del Cercle d'Infraestructures

SR. RICARD FONT

Secretari de Territori i Mobilitat

SR. JACINTO BONALES

Historiador. Especialista en temàtica pirinenca

SR. KIM FAURA

Director General de Telefònica a Catalunya

SR. XAVIER OLIVER

Professor de l'IESE