Per què col·laborar amb les Jornades?


 Les Jornades tenen un impacte potencial de més de 34.000 persones que formen part de l’Alta Muntanya. La realitat és que, fruit d´una marcada capil·laritat, les Jornades s´estan convertint en una veritable eina de reflexió. La progressió dels participants directes en les Jornades des del 2014, ens ha portat a assolir els 150 assistents el 2017.

Col·laborar amb les Jornades aporta una sèrie de beneficis clau per a les organitzacions: